www.alademosca.blogspot.com

















Il·lustracions per a Ikea_S,C,P,F...                                         Nou projecte_"Calendari de Flors"
















Il·lustració per a etiqueta de vi                                              Hem fitxat per a Lemonade_agencia de il·lustració